Sąd nie wskazał, na jaką kwotę władze FIFA powinny zadośćuczynić brazylijskiemu wynalazcy. Sprecyzowały tylko, że suma ta powinna zostać w przyszłości ustalona w innym werdykcie.

CZYTAJ DALEJ POD REKLAMĄ

“O Globo” przypomina, że skarżący światową federację piłkarską mężczyzna w pozwie napisał, że domaga się “zwrotu kosztów moralnych”, które oszacował na 50 mln brazylijskich reali, czyli ponad 7 mln euro.

Portal przypomniał, że środowy werdykt sądu stanowego jest odwołaniem Allemagne od decyzji sądu pierwszej instancji z lipca 2020 r., w którym prowadząca proces sędzia stwierdziła, że FIFA nie naruszyła przepisów dotyczących patentów.