Policja publikuje bardzo ważny komunikat. Dotyczy milionów obywateli

Polska policja wystosowała bardzo istotny apel, skierowany do naprawdę licznej grupy obywateli polskich. Komenda Główna Policji, a także piony prasowe poszczególnych komisariatów, solidarnie zamieściły komunikat o podobnej treści.

Jak wiadomo, policja ma za zadanie zapewniać obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Kolejną jej rolą jest dbanie o porządek publiczny. Liczni funkcjonariusze nie tylko patrolują ulice czy ujmują osoby poszukiwane za różnorakie konflikty z prawem. 

🔥 POPULARNE DZIŚ 🔥

Policjanci – najczęściej ci z oddziałów prewencji – zabezpieczają również wszelkiego rodzaju imprezy masowe, wydarzenia czy manifestacje. Gdyby tego nie robili, zachodzi obawa, iż niemała liczba zwłaszcza tych ostatnich, mogłoby nie kończyć się dobrze. Szczególnie w czasach, gdy polaryzacja społeczeństwa postępuje w galopującym tempie.

Policja publikuje istotny apel. Padają szczegóły

Szacuje się, że w polskiej policji pracuje około 100 tys. osób – wraz z pracownikami cywilnymi. Wciąż jednak potrzebni są nowi chętni do złożenia ślubowania i zasilenia szeregów Polskiej Policji. Zrobić to może niemal każdy z nas. A dowódcy formacji nieustannie szukają nowych funkcjonariuszy, ze względu na odczuwalne braki kadrowe. Zwłaszcza w mniejszych miastach i miasteczkach.

Zenon Martyniuk skazany. Może trafić do aresztu

– Zostań jednym z nas! – brzmi hasło propagowane w ostatnich miesiącach przez Polską Policję. Jakie warunki trzeba spełnić? Wbrew pozorom, wcale nie są one nadzwyczaj rygorystyczne. Czytamy o nich chociażby na oficjalnej stronie dolnośląskiej policji

Służbę w policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Jak wstąpić do policji w 2023 i 2024 roku?

Chcesz zostać policjantem? Pierwszym krokiem – oczywiście poza upewnieniem się, że spełniasz wyżej wskazane warunki – jest złożenie aplikacji do odpowiedniej dla twojego miejsca zamieszkania Komendy Wojewódzkiej Policji.

Możesz jednak również dokonać tego w „zwykłej” Komendzie Powiatowej, do której nierzadko będziesz mieć po prostu bliżej. 

„Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji, w Wydziale Doboru i Szkolenia oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji” – czytamy w komunikacie Policji.

Najnowsze artykuły